Skip links

Bestuurs(straf)recht

Mr. Lut behandelt binnen het kantoor bestuurs(straf)recht.

Straf wordt niet in alle gevallen door de rechter en zelf niet in alle gevallen op vordering van het OM opgelegd. Steeds vaker wordt er door bestuursorganen (denk bijvoorbeeld aan het College van Burgemeester en Wethouders of aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) handhavend opgetreden. De impact van dergelijke handhaving heeft in veel gevallen alles weg van een straf. Het ongeldig verklaren van uw rijbewijs of het sluiten van uw woning vanwege strafrechtelijke problematiek zal op zijn minst aanvoelen als een (tweede) straf. Juridisch is er (veelal) een verschil tussen straf en een bestuurlijke handhaving. Toch zijn er in de praktijk veel raakvlakken. Om deze reden is het voor u praktisch dat u uw belangen laat dienen door een kantoor dat in beide disciplines thuis is; in het strafrecht maar ook in het bestuursrecht.

Return to top of page