Skip links

Cassatieprocedures

In Nederland heeft u (in de regel) twee feitelijke behandelingen van uw strafzaak: de behandeling door de rechtbank (eerste aanleg) en door het gerechtshof (in hoger beroep). In deze procedures kan door de verdediging onder andere standpunt worden ingenomen over het bewijs en over een mogelijke strafoplegging. De rechter zal zijn oordeel vervolgens vellen in een vonnis (rechtbank) of arrest (gerechtshof). Het kan voorkomen dat u zich met de uitspraak in hoger beroep nog altijd niet kunt verenigen. Bijvoorbeeld omdat u ten onrechte bent veroordeeld of omdat u de strafoplegging te hoog vindt. U kunt (onder andere) tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep nog een rechtsmiddel instellen: cassatieberoep. De zaak zal dan aan het hoogste rechtscollege worden voorgelegd: de Hoge Raad der Nederlanden.

Cassatieprocedures zijn uitdrukkelijk geen derde feitelijke instanties. De Hoge Raad zal uw zaak dus niet geheel opnieuw behandelen. Het betreft een (in de regel) schriftelijke procedure waarin u enkel kunt klagen over schendingen van het recht en/of verzuimen van vormen. Het gaat hierbij om een juridisch inhoudelijke toetsing van de uitspraak in hoger beroep.

Niet alle advocaten(kantoren) behandelen cassatiezaken. Dit hangt samen met het feit dat veel advocaten deze procedure te specialistisch vinden. De advocaten die wél cassatiezaken behandelen, zijn veelal lid van de specialistenvereniging: de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. Mr. Koppen is als lid aan deze vereniging verbonden. Hij kan u in cassatiezaken van dienst zijn.

Return to top of page