Skip links

(Civiel) jeugdrecht

Mr. Lut behandelt binnen kantoor (civiel) jeugdrecht.

In bepaalde gevallen kan de overheid het noodzakelijk achten in te grijpen in de opvoedingssituatie van kinderen. De overheid kan op allerlei manieren signalen krijgen dat kinderen thuis niet langer veilig zijn of dat er door omstandigheden een dreiging voor hun ontwikkeling bestaat. De overheid heeft dan middelen om in te grijpen. Zo kunnen kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg worden gesteld en in het uiterste geval zelfs uit huis worden geplaatst. In veel gevallen wordt een dergelijk overheidsingrijpen door zowel de ouders als door de kinderen als zeer ingrijpend ervaren.  

Een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kent vaak een bepaalde aanloop. Zo kunnen er onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgevoerd en kunt u worden verzocht om hieraan mee te werken.

Return to top of page