Skip links

Ontnemingsprocedures

In een behoorlijk aantal gevallen gaat strafvervolging gepaard met ontnemingsprocedures. Deze procedure vangt aan met een zogenaamde ontnemingsvordering. Deze heeft in de regel ongeveer hetzelfde uiterlijk als een dagvaarding maar bevat in dit geval een vordering aan de rechter om een bepaald geldbedrag van u af te nemen. Het Openbaar Ministerie kan in deze procedure vorderen dat er aan u een betalingsverplichting wordt opgelegd om wederrechtelijk verkregen voordeel van u af te nemen. Wederrechtelijk verkregen voordeel betreft het financiële profijt dat met het strafbare feit is genoten.

Het Openbaar Ministerie neemt in een ontnemingsvordering niet zelden zeer grote bedragen op die veelal gebaseerd zijn op een (grove) schatting. In dit soort zaken heeft u er alle belang bij om u van deskundige hulp te voorzien. Bij een vrijspraak in de strafzaak valt er niets te ontnemen en ook valt het in de praktijk vaak nog maar te bezien of er überhaupt enig voordeel is genoten. Op de schattingen van het Openbaar Ministerie valt tenslotte ook vaak veel af te dingen. Neemt u bij ontvangst van een ontnemingsvordering dus vooral contact met ons op.

Return to top of page